The Human Flow, screenshot from trailer, Ai Weiwei