William Klein, Smoke+Veil, 1960, stampa ai sali d’argento, cm 50 x 40, Courtesy: ©William Klein/Courtesy Contrasto Galleria Milano